Työnantajalle

Haluaako työntekijäsi opinnollistaa työssä kertyvää osaamista Work & Studyn kautta?
Ei huolta. Tämä on oiva mahdollisuus kehittää organisaation toimintaa ja oppia samalla itsekin.

Opiskelija on itse vastuussa työn opinnollistamisen etenemisestä ja dokumentoinnista. Työpaikan tehtävänä on tarjota vain puitteet työn ja opiskelun yhdistämiseen sekä antaa palautetta ja tukea opiskelijaa prosessin aikana.

Mihin työnantajan olisi hyvä osallistua prosessin aikana:

  1. Lähtötilanteen kartoittaminen. Mitä työpaikan kehittämisprojekteja voidaan hyödyntää opiskelussa? Mitkä korkeakoulutasoiset osaamistavoitteet on mahdollista saavuttaa asiantuntijan omassa työssä?
  2. Työn opinnollistamisen tukeminen. Miten työn ja opiskelun yhdistäminen etenee? Kuka voisi toimia opiskelijan sparraajana ja kirittäjänä?
  3. Arviointi ja palautteen anto. Mikä meni hyvin? Missä on kehitettävää? Palaute on vapaamuotoinen ja se liitetään osaksi arviointiaineistoa. Vastuun arvioinnista kantaa aina opettaja.

Miten edetään:

Ammattikorkeakoulun nimeämä ohjaaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa opinnollistamisen suunnitelman, jossa sovitaan projektin yksityiskohdista. Suunnitteluvaiheessa otetaan lisäksi huomioon mahdolliset työpaikkakohtaiset salassa pidettävät osa-alueet.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää työpaikkaohjaajan roolista, voit olla yhteydessä Elina Ilorantaan, 040-4887022, elina.iloranta@haaga-helia.fi.