Osaamisen tunnistaminen, Work & Study

Voit edetä opinnoissasi

  • osallistumalla opintojaksototeutuksiin
  • hyödyntämällä aiemmin hankittua osaamistaan (hyväksiluku ja näytöt eli AHOT) tai
  • hyödyntämällä opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista (Work & Study eli työn opinnollistaminen).

Haluatko edistää opintojasi työssä oppien?

Opinnollistaminen (Work & Study) tarkoittaa sitä, että tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työ voi olla paitsi palkkatyötä, yrittäjyyttä tai myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai harrastustoimintaa. Voit tehdä sekä pakollisia että vapaavalintaisia opintoja työssä oppien, jos työtehtäväsi tukevat tutkinnon osaamistavoitteita. Haaga-Helian tarjonnassa olevien opintojen lisäksi voit myös opinnollistaa oman osaamisesi perusteella räätälöityjä kokonaisuuksia.

Toimi näin:
Tutustu koulutusohjelmasi tavoitteisiin ja opintojaksokuvauksiin ja vertaa tutkinnon osaamistavoitteita omaan osaamiseesi. Sen jälkeen tutustu osaamisen tunnistamisen ohjeisiin MyNetissä (Opiskelu > Osaamisen tunnistaminen).

Työn opinnollistamisen prosessi käynnistyy opinnollistamisen suunnitelman laatimisella. Ohjeet suunnitelman tekoon löydät MyNetistä. Huom! Perehdy kuitenkin jo ennen sitä opintojaksokuvauksiin ja vertaile niiden sisältöä omaan osaamiseesi. Pohdi niiden perusteella mitä opintojaksoja olisit opinnollistamassa.

Kun olet lähettänyt suunnitelman, ottaa vastuuopettaja/ohjaaja sinuun yhteyttä. Yhdessä viimeistelette suunnitelman ja sovitte opinnollistamisen sisällöstä, aikataulusta, näyttötavoista ja teoriapohjasta.

Sovi prosessin arvioinnista tai palautekeskustelusta työpaikan yhteyshenkilön kanssa; jos työskentelet omassa yrityksessä, palautteen antaja voi olla esim. asiakas tai muu yhteistyökumppani.