Work and study!

Haaga-Helian Work & Study -mallin  tavoitteena on työssäoppiminen ja  opiskelijoiden hallittu siirtyminen työelämään.

Työn opinnollistaminen (Work & Study) tarkoittaa sitä, että tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työ voi olla paitsi palkkatyötä myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai harrastustoimintaa. Opiskelijalähtöisessä työn opinnollistamisessa tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan opiskelijan omalla työpaikalla ohjaajan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti. Yrityslähtöisessä työn opinnollistamisessa sen sijaan yritys/organisaatio haluaa kouluttaa omaa henkilöstöään työelämäläheisesti tai haluaa rekrytoida Haaga-Helian opiskelijoita palvelukseensa.

Tarve haagahelialaisen mallin luomiseen syntyi alun perin yritysyhteistyössä esiin nousseesta havainnosta:

– Osa opiskelijoista niin sanotusti karkaa opintojen loppuvaiheessa töihin, ja valmistuminen jää. Work & Study –malli on tarjota ratkaisu tähän ongelmaan, kertoo mallia työstämässä ollut ja yritysten kanssa neuvotellut Digitalous-yksikön myynnin ja palvelun kehitys- ja projektipäällikkö Heidi Kock.

Tällä hetkellä yhteistyökumppaneina ovat esimerkiksi ohjelmisto- ja palveluyhtiö Tieto sekä yritysten ja julkishallinnon asiakkuudenhallintaan, talouden- ja toiminnanohjaukseen sekä palkka- ja henkilöstöhallintoon ratkaisuja toimittava Accountor Enterprise Solutions sekä suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö YIT.

Tavoitteena sekä Haaga-Heliassa että yrityskumppanilla on opiskelijan valmistuminen. Yritys voi motivoida opiskelijoita valmistumaan myös muilla tavoilla, tarjoamalla esimerkiksi korkeampaa palkkaa valmistumisen myötä. Opiskelijoille malli tarjoaa mahdollisuuden päästä suoraan oman alan työpaikkaan, tienata ja kerryttää samalla opintopisteitä.

Work & Study -mallissa työssäolo ja opiskelu tukevat toisiaan on sitten kyseessä opiskelijan näkökulmasta uusi tai jo ennen opintoja hankittu työpaikka. Oleellista on opintojen joustavoittaminen työelämäläheisen mallin kautta tilanteessa, jossa työtehtävien ja opiskelukokonaisuuksien sisällöt tukevat toisiaan.